THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 6-8 | 53 25 | 97 06 36 67 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 53 25 | TRÚNG LÔ: 06 36
18-05-2022 4-9 | 86 49 | 73 74 99 33 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 86 49 | TRÚNG LÔ: 74 99
17-05-2022 4-2 | 21 96 | 59 22 16 57 TRƯỢT | TRÚNG ST: 21 96 | TRƯỢT
16-05-2022 1-3 | 65 38 | 49 24 21 53 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG LÔ: 49 21 53
15-05-2022 4-9 | 29 33 | 03 76 64 42 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG LÔ: 76 42
14-05-2022 7-6 | 68 70 | 09 11 68 21 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 68 70 | TRÚNG LÔ: 09 68 21X2
13-05-2022 3-6 | 87 08 | 49 69 42 27 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 87X2 08 | TRÚNG LÔ: 49 69 27
12-05-2022 6-5 | 57 01 | 33 41 57 56 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 01 | TRÚNG LÔ: 33 56
11-05-2022 0-4 | 14 24 | 38 71 31 82 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 24X2 | TRÚNG LÔ: 38X2 71 31
10-05-2022 0-4 | 73 90 | 62 60 71 37 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 73 90 | TRÚNG LÔ: 60 71 37
09-05-2022 5-8 | 71 62 | 64 78 48 49 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 71 62 | TRÚNG LÔ: 64 78 48X2
08-05-2022 3-8 | 44 74 | 16 57 23 49 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 44 74X2 | TRÚNG LÔ: 16 57 23
07-05-2022 0-1 | 22 14 | 26 24 14 04 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 22 14 | TRÚNG LÔ: 26 24 14
06-05-2022 1-6 | 35 31 | 34 44 58 43 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 35X2 31 | TRÚNG LÔ: 34 58 43
05-05-2022 4-4 | 26 71 | 97 39 99 44 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 26 71 | TRÚNG LÔ: 39X2 99
04-05-2022 1-1 | 00 46 | 43 82 83 35 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG LÔ: 82 83 35